Vår verksamhet


VÅR VERKSAMHET


Förskolans läroplan(LP98/16) ligger till grund för vår verksamhet.Detta vill vi ge barnen:


* Trygghet

* Goda kunskaper för livslångt lärande.

* Social kompetens, möta varandra med respekt, ansvar och tillit.

* Utveckla en god självkänsla och ett gott självförtroende.Vi är måna om att barnen får en god omsorg/omvårdnad, en väl avvägd dagsrytm med utrymme för lek, vila, lärande och utveckling, samt en stimulerande inom- och utomhusmiljö. Vi är ute mycket och varje vecka går vi ut på promenadr i skog och i samhälle, i bland besöker vi närområdets lekplatser.
Alla barn får en välförtjänt vila efter maten. De större får sitta i soffan och lyssna till en saga, mellanbarnen sover på madrasser och de allra minsta sover ute i vagnar.


Vi lägger stor vikt vid sång och musik, vilket stimulerar barnens ordförråd och språkutveckling. Rytmik och rörelse har vi också regelbundet. Detta utvecklar barnens motorik, kropps- och rumsuppfattning. Förskolan har tillgång till lite olika instrument.

Vi arbetar oftast temainriktat, där vi väver in matematik, teknik, naturkunskap, skapande mm.


Vi ser till varje barns bästa och månar om ett gott samarbete med föräldrarna.