Personalen


PERSONAL PÅ FÖRSKOLAN:

Gunilla Axelsson: Förskollärare/Förskolechef


Charlotte Öster: Huvudman/ Kokerska


Helene Bernlo: Barnskötare


Siv-Britt Lunnebalk: Barnskötare


Anna Högberg: Resurs


Barbro Hedengran: Kokerska


Peter Öster: Vaktmästare