Vår verksamhet

VÅR VERKSAMHET

 

Förskolans läroplan(LP98/10) ligger till grund för vår verksamhet.

 

 

Vi är måna om att barnen får en god omsorg/omvårdnad, en väl avvägd dagsrytm med utrymme för lek, vila, lärande och utveckling, samt en stimulerande inom- och utomhusmiljö. Vi är ute mycket och varje vecka får de större barnen vara med på äventyrspedagogik i skogen. Där får de lösa uppgifter av olika slag.

I bland promenerar vi till närliggande skogsdungar eller besöker närområdets lekplatser.

 

Alla barn får en välförtjänt vila efter maten. De större får sitta i soffan och lyssna till en saga, mellanbarnen sover på madrasser och de allra minsta sover ute i vagnar.

 

Vi lägger stor vikt vid sång och musik, vilket stimulerar barnens ordförråd och språkutveckling. Rytmik och rörelse har vi också regelbundet. Detta utvecklar barnens motorik, kropps- och rumsuppfattning. Förskolan har tillgång piano, gitarr, ukulele mm samt olika rytminstrument.

Man blir glad av sång, musik och rörelse, det skapar samhörighet.

 

Vi ser till varje barns bästa och månar om ett gott samarbete med föräldrarna.