Personalen

 

PERSONAL PÅ FÖRSKOLAN:

Charlotte Öster: Huvudman/ Kokerska

 

Helene Bernlo: Barnskötare

 

Ina Andersson: Barnskötare

 

Gunilla Axelsson: Förskollärare/Förskolechef

 

Janina Orrmyr: Vikarie

 

Peter Öster: Vaktmästare